VvE

De Molenwiek heeft een actieve Vereniging van Eigenaars

Alle eigenaren van een woning (en/of parkeerplaats) zijn eigenaar van een “appartementsrecht”. Zij zijn gezamenlijk eigenaar van het ongedeelde
onroerend goed.
Bij aankoop van een appartementsrecht is de koper automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars.

Ieder appartementsrecht geeft recht op een aantal stemmen in de Algemene Vergadering van Eigenaars.
De gang van zaken in deze vereniging (de statuten) is geregeld in de “Akte van Splitsing”. Daarnaast heeft de vereniging een “Huishoudelijk Reglement” en “huisregels”.

De vereniging heeft een bestuur en wordt terzijde gestaan door een beheerder (administratiekantoor).

De vereniging vergadert tenminste tweemaal per jaar.
In het voorjaar om de Jaarrekening over het voorgaande jaar op advies van de Kascommissie vast te stellen en in het najaar om de Begroting voor het komende jaar en de benodigde onderhoudsplannen vast te stellen.
Ook worden dan de maandelijkse bijdragen aan de Vereniging van Eigenaars vastgesteld. Hieruit worden de toevoegingen aan de reserves en de exploitatie voor het gebouw en de vereniging bekostigd.

De laatste door de Algemene Vergadering van Eigenaars vastgestelde begroting en jaarrekening zijn te downloaden.

De Vereniging van Eigenaars van De Molenwiek is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 24459716.